Ο Λουκάς Τσούκαλης και ο Timothy Garton Ash, στα πλαίσια του Delphi Economic Forum, συζητούν για την Ευρώπη και τις θετικές και αρνητικές αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει η κρίση του Covid-19.