Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για την τελευταία Σύνοδο Κορυφής και αναλύει γιατί ήταν φτωχό όχι ως προς τη σημασία των συγκεκριμένων θεμάτων  –το αντίθετο μάλιστα – αλλά ως προς τον βαθμό ωρίμανσής τους με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των συμπερασμάτων να καλύπτεται από παροτρύνσεις και προσκλήσεις προς το Συμβούλιο υπουργών για ανάληψη δράσης.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.