Ο Γιώργος Μανάλης γράφει για τις ριζικές αλλαγές που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην αγορά εργασίας λόγω της πανδημίας και ανατρέχει στην εμπειρία της παγκόσμιας ιστορίας από προηγούμενες επιδημικές κρίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.