Η κοινοπραξία του έργου ATHENA, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων μεταναστριών, παρουσίασε το έργο σε εμπλεκόμενους φορείς και εκπροσώπους του Τύπου, με τους επιμέρους εταίρους του έργου να περιγράφουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο του έργου στις χώρες τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμμετέχοντες από τις συνεργαζόμενες χώρες Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Λιθουανία, Ιταλία και Ελλάδα ανέλυσαν λεπτομερώς τον ρόλο των οργανισμών τους και τις δραστηριότητες που διεξάγουν στην επικράτειά τους, οι οποίες αναμένονται να προσφέρουν κάλυψη, εκπαίδευση και υποστήριξη σε πάνω από 210 μετανάστριες με επιχειρηματικές φιλοδοξίες και πάνω από 35 επαγγελματίες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMIF) και αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτήσεων και των αναγκών των μεταναστριών σε ό,τι αφορά υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων από δημόσιους φορείς υπηρεσιών μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών συνεδριών, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς ενίσχυση της ενταξιακής πορείας των μεταναστριών μέσω της επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την project manager του προγράμματος, Cheryl Novak.

Το πλήρες περιεχόμενο της παρουσίασης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/-9aFfQJZsHw