“Η πανδημία -ή πιο σωστά, τα μέτρα αντιμετώπισής της- έχουν πυροδοτήσει, σε διεθνές επίπεδο, μια βαθιά οικονομική ύφεση. Αν και η κρίση αυτή θεωρείται ευρέως ως ένα τυχαίο, εξωγενές σοκ, που δεν οφείλεται σε ενδογενείς οικονομικούς παράγοντες, και αναμένεται να ξεπεραστεί μόλις εμβολιαστεί ικανό τμήμα του πληθυσμού για τη δημιουργία ανοσίας, οι συνέπειες της στο επίπεδο της οικονομικής πολιτικής ενδέχεται να είναι βαθύτερες και πιο μακροπρόθεσμες από ότι είχαμε αρχικά υποθέσει.”

Γράφει ο Δημήτρης Χ. Κατσίκας σε άρθρο του για το Capital.gr.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.