Ο Μάνος Ματσαγγάνης και η Σοφία Τσαρούχα γράφουν για τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας, το μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, την εσωτερική υποτίμηση και την ανάγκη αλλαγής πολιτικής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.