Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης εξηγεί γιατί μία στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη αποτελεί στην ουσία προϋπόθεση για ένα πραγματικά αποτελεσματικό ΝΑΤΟ.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.