Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τα διάφορα προγράμματα συνοχής και επισημαίνει πως οι υπηρεσίες αυτές, προτάσσοντας τον τύπο έναντι της ουσίας, έχουν δημιουργήσει ένα καφκαϊκής σύλληψης πλέγμα διατάξεων, που αντί για καταλύτης εξελίσσεται σε τροχοπέδη της αναπτυξιακής προσπάθειας.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.