Ο Μπλεντάρ Φετά γράφει για τους Bled Strategic Times, την επίσημη εφημερίδα του Bled Strategic Forum που πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Αυγούστου 2023 στη Σλοβενία. Η συγκεκριμένη εφημερίδα φιλοξενεί άρθρα γνώμης εξεχόντων πολιτικών προσωπικοτήτων, αναλυτών, εκπροσώπων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών.

Στο άρθρο του για τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών παικτών που επιδιώκουν επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, ο Μπλεντάρ Φετά υπογραμμίζει ότι «η προσπάθεια άλλων δυνάμεων να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην περιοχή σε βάρος της ΕΕ ανησυχεί τις Βρυξέλλες. Τα κράτη μέλη γνωρίζουν τις προκλήσεις που θα μπορούσε να επιφέρει η περαιτέρω διείσδυση άλλων παικτών στην ισορροπία δυνάμεων της περιοχής και για αυτό προσπαθούν να δώσουν μια νέα διάσταση στην στρατηγική διεύρυνσης». Ο Φετά υποστηρίζει ότι «η αλλαγή αυτή δεν αρκεί καθώς η διεύρυνση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε γεωπολιτικούς σχεδιασμούς και όρους σταθερότητας». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα κενά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής του στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε οι στόχοι των Βρυξελών για τον εκδημοκρατισμό και το κράτος δικαίου στην περιοχή να επιδιωχθούν αποτελεσματικότερα. Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία ολοκλήρωσης και η έλλειψη ενός ρεαλιστικού οδικού χάρτη για τη σύγκλιση μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ αφήνουν χώρο ώστε να δράσουν άλλοι παίκτες».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ, σελίδα 27.