“Είναι φανερό ότι η πολιτική της συνεχούς ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης, όπως επίσης και το δόγμα «να τους κάνουμε την ζωή δύσκολη για να μην έρχονται» δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Απαιτείται να γίνει κατανοητό από όλους -κόμματα, φορείς, κοινωνία- ότι από τους περίπου 80.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στην Ελλάδα οι περισσότεροι θα παραμείνουν εδώ και το μόνο που επιτυγχάνεται με τέτοιες προσεγγίσεις είναι η διασπορά του φόβου και η εργαλειοποίηση των αντιμεταναστευτικών συναισθημάτων. Αντίθετα, μια συγκροτημένη πολιτική ένταξης που θα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες της χώρας μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να δώσει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.”

Σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος σε άρθρο του στην Athens Voice.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.