Συνέντευξη του Γιώργου Χρηστίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ερευνητή του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ στη δημοσιογράφο Sanja Ristovska του MIA με αντικείμενο τη μελέτη του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τίτλο «Η διμερής συνεργασία ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (Αστυνομία): Μια εκτίμηση της κατάστασης πριν και μετά την υιοθέτηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (2015)» (η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας).

Το άρθρο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ στα Αγγλικά.