Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, συμμετέχει στη Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High-Level Advisory Group) για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, υπό την Προεδρία του Herman Van Rompuy και της Brigid Laffan. Η ανεξάρτητη αυτή συμβουλευτική ομάδα αποτελεί τμήμα του “Παρατηρητηρίου για τη Διάσκεψη“, μίας πρωτοβουλίας γνωστών Ιδρυμάτων και δεξαμενών σκέψης, όπως το King Baudouin Foundation, το Stiftung Mercator, το Bertelsmann Stiftung και το European Policy Centre των Βρυξελλών.

Η Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου αποτελείται από έναν μικρό αριθμό διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και φορέων της κοινωνίας πολιτών. Μετά από σειρά συναντήσεων και δράσεων θα υποβάλουν στο τέλος της διαδικασίας τις προτάσεις τους στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.