Στη δεύτερη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε 22-23 Οκτωβρίου 2021 στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, συμμετείχε διαδικτυακά ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, ως εθνικός εκπρόσωπος των πολιτών της Ελλάδας. Ο Γ. Παγουλάτος, ο οποίος είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας της Διάσκεψης “Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο” (EU in the world), ανέδειξε και κατά τη συνάντηση της Ομάδας την πρώτη ημέρα, αλλά και στην Ολομέλεια τη δεύτερη ημέρα, τη σημασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Επεσήμανε την ανάγκη η ΕΕ να αποκτήσει τις δυνατότητες και τα εργαλεία να προωθεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις αξίες της, που μπορεί ενίοτε να αποκλίνουν από εκείνα των στενότερων συμμάχων της. Υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία καθιστά ισχυρότερο τον ευρωπαϊκό πυλώνα της ευρωατλαντικής συμμαχίας, και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να αποτρέπει την αποσταθεροποίηση σε περιοχές άμεσου ενδιαφέροντός της, όπως είναι η Μεσόγειος. Τόνισε επίσης την οικονομική διάσταση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, όπως η δημοσιονομική δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων σε τομείς ευρωπαϊκής προτεραιότητας και η αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων που υπονομεύουν το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον. Η επόμενη Ολομέλεια της Διάσκεψης είναι προγραμματισμένη για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου, ενώ κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου θα λάβει χώρα ο δεύτερος γύρος συνεδριάσεων των τεσσάρων Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών.