Ο Γιώργος Παγουλάτος, Kαθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε στις 15 Μαΐου 2019 σε εκδήλωση με θέμα: «Οι προκλήσεις για την Ευρώπη και τα διλήμματα των Ευρωεκλογών», η
οποία διοργανώθηκε από το Europe Direct City of Athens σε συνεργασία με το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.