Ο Γιώργος Καλπαδάκης, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, έλαβε υποτροφία του Προγράμματος Fulbright και θα διεξαγάγει έρευνα ως Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg (CES). Η έρευνά του θα επικεντρωθεί στους παράγοντες που καθορίζουν τη δυνατότητα των μικρών κρατών-μελών της ΕΕ να αντισταθμίσουν τα κόστη εξάρτησής τους από το κέντρο με το να υιοθετήσουν μια ευρεία γκάμα εργαλείων και στρατηγικών, που κυμαίνονται από μετριοπαθείς διορθωτικές ενέργειες έως πιο ρηξικέλευθες πολιτικές.