Ο Γιώργος Μανάλης γράφει για την υιοθέτηση της διδασκαλίας με ψηφιακά μέσα, λόγω της Πανδημίας και αναλύει τα βραχυπρόθεσμα ζητήματα που προέκυψαν ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η οικονομία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.