Ο Μάνος Ματσαγγάνης απαντά στο ερώτημα κατά πόσον θα συμβάλλουν στην εθνική οικονομία τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.