Ο Θάνος Βερέμης γράφει για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, πως διαφοροποίησε την πορεία της ελληνικής ιστορίας σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και ποια πολιτικά και ιστορικά παράδοξα δημιούργησε στο εσωτερικό της χώρας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.