Ο Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος εξηγεί πως η επόμενη διετία θα είναι κρίσιμη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς έπεται η ολοκλήρωση της εκατονταετίας από την ατυχή μικρασιατική επιχείρηση και την ίδρυση του τουρκικού κράτους, το 2022 και το 2023 αντίστοιχα. Έτσι ο πρέσβης ε.τ. τονίζει πως η Ελλάδα θα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι στο ενδεχόμενο νέων προκλήσεων, να είναι σε συνεχή επαφή με τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους ανήκει και να δημιουργήσει ή να αξιοποιήσει δεσμούς με τρίτες χώρες.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.