Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης εξετάζει τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάνης για την προστασία των μειονοτήτων και εξηγεί πώς και γιατί περιφρονήθηκαν τα δικαιώματά τους.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.