“Η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι προτιμότερη για πολλούς λόγους συμπεριλαμβανομένου του ότι έχει σταθερή και σε κάποιον βαθμό προβλέψιμη νομολογία. Είναι το κύριο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αξιοπιστία του, όχι μόνο σε διεθνές αλλά και σε εθνικό πολιτικό επίπεδο.” γράφει ο Ευθύμιος Παπασταυρίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του, στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ.