Ο Δημήτρης Κούρκουλας ανατρέχει στην ιστορία και αξιοποιώντας ένα παράδειγμα από τον 17ο αιώνα εξηγεί την έννοια του “διπλωματικού προβαδίσματος” αλλά και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι σύγχρονοι διπλωμάτες.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.