Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει τα μεγάλα διλήμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημαίνει πως  αφορούν κατεξοχήν τομείς στους οποίους αποφασίζει με ομοφωνία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.