Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος αναλύει γιατί στις περισσότερες ελληνικές εκλογές ούτε η οικονομική ψήφος ούτε η ταξική ψήφος έκριναν το αποτέλεσμα. Οι εκλογείς δεν είναι μονοδιάστατοι άνθρωποι, γράφει ο Σωτηρόπουλος και επισημαίνει πως το συμπέρασμα της συστηματικής επιστημονικής ανάλυσης θα ήταν ότι η ερμηνεία της ψήφου είναι πολυπαραγοντική και πιθανολογική.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.