Ο Μιχάλης Μαθιουλάκης εξηγεί αν μπορούμε και αν πρέπει να εξορύξουμε υδρογονάνθρακες εντός της ελληνικής επικράτειας, της διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και τα εμπόδια που υπάρχουν.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.