Στις 6 Απριλίου 2023 το ΕΛΙΑΜΕΠ συνήψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το Μνημόνιο υπέγραψε για το ΕΛΙΑΜΕΠ ο Γενικός Διευθυντής του Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, και για το Πάντειο Πανεπιστήμιο η Πρύτανις, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη. Βασικοί στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας είναι: η από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας, η ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Παντείου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η σύνδεση και ανταλλαγή εκπαιδευτικών και ερευνητών, και η τοποθέτηση φοιτητών του Πανεπιστημίου σε πρακτική άσκηση σε θέσεις ερευνητικές ή εκτελεστικές του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν παρών ο Καθηγητής Βασίλης Χατζόπουλος, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Διακυβέρνηση» του Παντείου Πανεπιστημίου και Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ καλωσορίζει τη νέα του αυτή συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.