Το ΕΛΙΑΜΕΠ σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Emirates Policy Center (EPC). Το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, και η Πρόεδρος του EPCDrEbtesam alKetbi, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του 8ου Στρατηγικού Διαλόγου που οργάνωσε το EPC στο Άμπου Ντάμπι.