“Η ασφαλής μεταφορά των ανθρώπων σε κατάλληλους χώρους πρέπει να είναι προτεραιότητα τόσο εντός του νησιού όσο και εκτός. Προτεραιότητα όμως πρέπει να είναι και η διαμόρφωση οργανωμένων συστημάτων υποδοχής, διαμονής και ένταξης με διασπορά σε όλη τη χώρα, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι και το στοίχημα της επόμενης ημέρας.” Γράφει η Αγγελική Δημητριάδη, Κύρια Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο της στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.