Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης εξηγεί πως οι ΗΠΑ βλέπουν την Τουρκία και γιατί οι σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμη στόχευση.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.