“Ευκταίο είναι Αθήνα και Άγκυρα να συναινέσουν για την ολοκλήρωση των διερευνητικών με βάση όσα έχουν ήδη έχουν συζητηθεί μεταξύ τους. Συμφέρον και των δύο είναι να μην καταλήξουν σε απλή συμφωνία. Και για να έχει η συμφωνία τους μακροβιότητα, σκόπιμο είναι να πάρει τη μορφή Συνυποσχετικού και να τεθεί στην κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο, ως κορυφαίο όργανο των Ηνωμένων Εθνών, θα δώσει στη συμφωνία μείζονα νομιμοποίηση και θα επιτύχει και την αποδοχή της κοινής γνώμης Ελλάδας και Τουρκίας”, γράφει ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης σε άρθρο του στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.