Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 το Europäische Akademie Berlin (EAB) φιλοξένησε μία διαδικτυακή πρωινή ενημέρωση με τίτλο «Μεταξύ Φυσικού Αερίου και Συνόρων: Τι τώρα, Ευρώπη;», στην οποία συμμετείχε ο Δρ. Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συζήτησαν την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση για το φυσικό αέριο και το ευρύτερο γεωστρατηγικό πλαίσιο.