Η Μαρία Γαβουνέλη εντοπίζει στο Ειδικό Ένθετο του ΕΛΙΑΜΕΠ για την εφημερίδα Τα Νέα τις κεντρικές τάσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, οι οποίες θα συνεχιστούν και στην επόμενη χρονιά.

Διαβάστε το άρθρο εδώ