Ο Γιώργος Τζογόπουλος γράφει για τα αλληλοκαλυπτόμενα συμφέροντα Ελλάδας και Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη θέση που διεκδικεί η Γαλλία στον παγκόσμιο στρατηγικό χάρτη και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ, στα αγγλικά.