“Είναι ένα πολύ υψηλό ποσό, υψηλότερο από ό,τι έχουμε λάβει συνολικά από την Ε.Ε., αν το κατανείμει κανείς σε ετήσια βάση. Μπορεί να μεταμορφώσει τη χώρα, αν το αξιοποιήσουμε πλήρως, μπορεί να δώσει τεράστια παραγωγική ώθηση, αλλά αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση, διότι να απορροφηθεί αυτό το ποσό, χρειάζεται μία ικανότητα υποβολής προτάσεων και επιτελικής διαχείρισης, αλλά και απορρόφησης σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ιδιωτικών φορέων και τα λοιπά, την οποία δεν έχουμε δείξει στο παρελθόν.” είπε ο Γιώργος Παγουλάτος σε συνέντευξή του στην Κατερίνα Παπαβασιλείου και στον Αθήνα 9,84.

Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ στο 34′