Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει το θλιβερό γεγονός πως καμία κοινωνία δεν αντιπαθεί την Ευρωπαϊκή Ενωση περισσότερο από την ελληνική και επιχειρεί να εξηγήσει τα βαθύτερα αίτια αυτής της αρνητικής γνώμης.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.