Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης σε άρθρο του στη Έθνος της Κυριακής αναλύει τη στάση της Τουρκίας και επισημαίνει πως “παράλληλα όμως με την εγρήγορση της Αθήνας, παρούσα είναι, η μέσα στην ίδια την Ελλάδα, υπερπροβολή των τουρκικών απειλών. Μια άμετρη παρουσίαση των τουρκικών προκλήσεων που εκλαμβάνεται από την Άγκυρα ως δική της επιτυχία”. Από τη στιγμή όμως που κάποιες ανησυχίες αρχίζουν να πλανώνται στην ελληνική κοινωνία αλλά και να προσλαμβάνονται με στρεβλό τρόπο από την τουρκική πλευρά, επιβάλλεται επανεξέταση των προσεγγίσεών μας, τονίζει ο πρέσβης ε.τ.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ