“Μια Ευρωπαϊκή Ένωση Που θα Είναι Μεγάλη στα Μεγάλα” είναι ο τίτλος κειμένου που “υπογράφει” ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Παγουλάτος, και περιλαμβάνεται στο βιβλίο της διαΝΕΟσις, “Η Επόμενη Ευρώπη“.

“Απέναντι στην πρόκληση του αντιευρωπαϊσμού, η προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι διττή: να επιδιορθώσει την κοινή στέγη στους τομείς εκείνους στους οποίους η Ευρώπη δυσλειτουργεί και να προωθήσει τη στενότερη ενοποίηση στους τομείς εκείνους όπου περισσότερη Ευρώπη μπορεί να παραγάγει αυξημένη προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες” αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο κείμενο.

Διαβάστε το κείμενο του κ. Παγουλάτου εδώ.