“Η Σύμβαση είναι μέρος του “κεκτημένου” καθώς η Ένωση με Απόφαση του Συμβουλίου έχει προσχωρήσει σ’ αυτή. Και η Τουρκία οφείλει να αποδεχθεί τη Σύμβαση. Αλλά θα το κάνει ως μέρος του “ενωσιακού κεκτημένου” μόνο εάν ξεκινήσει μια διαδικασία σύναψης ειδικής σχέσης με την EE ή αναβίωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Όθεν και η σημασία να στηρίξει η Ελλάδα τον στόχο της ειδικής σχέσης με μία προϋπόθεση, την αποδοχή από την Τουρκία της Σύμβασης…”

Γράφει ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης στα Νέα.
Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.