Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος αναλύει τη σημασία που έχουν για τη δημοκρατία οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νόμων και στην απονομή της δικαιοσύνης.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.