Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για την απόφαση –σταθμό που πήρε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία κρίνει ότι είναι επιτρεπτή η περικοπή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στα κράτη-μέλη που παραβιάζουν το κράτος δικαίου απορρίπτοντας τις προσφυγές της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Φωτογραφία του Tingey Injury Law Firm στο Unsplash