Ο Άγγελος Καραγιαννόπουλος εξηγεί γιατί οι επερχόμενες ευρωεκλογές αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον της ΕΕ, καθώς αναδεικνύεται η ηγεσία που θα αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως οι πόλεμοι και η κλιματική κρίση. Ακόμα, εξηγεί πως η ανάγκη για πρόσωπα που θα οδηγήσουν την Ένωση προς τη «στρατηγική αυτονομία» είναι κρίσιμη, αλλά και πως η Gen-Z μπορεί να αποτελέσει κινητήριo δύναμη για μια πιο προορατική και ευρωπαϊκή ατζέντα.

Διαβάστε το σχόλιο εδώ.