“Υπάρχουν χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, χώρες όπως η Βουλγαρία, όπου δεν έχουμε μία κοινή στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Αντιθέτως, έχουμε συμφέροντα που δεν είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Θα είναι σημαντική η διάσκεψη των μεσογειακών χωρών, των επτά, προκειμένου να έχουμε ένα κοινό μέτωπο. Σε διαφορετική περίπτωση η Τουρκία έρχεται να αξιοποιήσει τέτοια ρήγματα και αβεβαιότητες και βεβαίως να παίζει τα χαρτιά της σε ζητήματα που ξέρει πως πέρα από την εμπορική διάσταση, όπως το προσφυγικό καίνε πολύ την Γερμανία,” επισημαίνει ο Σωτήρης Σέρμπος στη συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μάριον Μιχελιδάκη στη Δημόσια Τηλεόραση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη εδώ 50.30