“Δεν μπορούμε “να δώσουμε” στην Τουρκία κάτι τόσο σημαντικό όπως τον εκσυγχρονισμό, τη νέα τελωνειακή ένωση, χωρίς να πάρουμε πίσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή τη δέσμευση για την προσχώρηση της Toυρκίας στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.”

Γράφει ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης στο Βήμα της Κυριακής.
Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του εδώ.