«Υπάρχει ρητορική, αλλά μέχρι στιγμής δεν ακολουθείται κατ’ ουσία, στην ΕΕ», σχολιάζει ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ, στα αγγλικά.