Ο Γιώργος Τζογόπουλος γράφει για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τις έως τώρα εξελίξεις και την θέση της Ελλάδας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.