Η σημερινή Τουρκία έχει ενστερνιστεί τη σημασία της προπαγάνδας και μεταμφιέζοντας το ψεύδος σε αλήθεια, ασκεί επιρροή στη Δύση, γράφει ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Για τον σκοπό αυτόν, η Τουρκία διαθέτει έναν μηχανισμό που λειτουργεί μέσα και έξω από την επικράτειά της, επισημαίνει ο Γιώργος Κακλίκης. Η Ελλάδα αντίθετα δεν ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Ακυρώνει τα τουρκικά ψεύδη και διαδόσεις κυρίως με ανακοινώσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ