Ο Γιώργος Τζογόπουλος κάνει μία αναδρομή στην χρήση χημικών όπλων τα προηγούμενα χρόνια, την ενδεχόμενη εμπλοκή της Ρωσίας, την πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα στην τρέχουσα σύγκρουση και την σημασία που θα έχει αυτό για την παγκόσμια τάξη.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.