Ο Μάνος Ματσαγγάνης αναλύει στο Ειδικό Ένθετο του ΕΛΙΑΜΕΠ για την εφημερίδα Τα Νέα τις προβλέψεις του για την οικονομία και εξηγεί γιατί «ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να φτάσει ή να ξεπεράσει το 4,5% το 2022».

Διαβάστε το άρθρο εδώ.