Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για το πώς οι περιφερειακές ομάδες αποκτούν επιρροή στην πολιτική και την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγεί πως οι ομάδες σχηματίζονται σε γεωγραφικές ή/και θεματικές γραμμές ενώ επισημαίνει την απουσία μία νοτιοευρωπαϊκής ομάδας.

Διαβάστε το άρθρο, στα αγγλικά, εδώ.