Ο Γιώργος Τζογόπουλος εξηγεί γιατί η ουκρανική κρίση συνιστά ευκαιρία για την Κίνα να υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα τη σημασία που πρέπει να αποδίδεται σε θέματα ασφάλειας κρατών στο διεθνές σύστημα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ